„Доставка на 44 бр. зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

Номер в АОП
9069301
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
16.10.2017
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
30.10.2017 13:00

„Доставка на 44 бр. зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”