„Доставка на 44 бр. зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

Номер в АОП
9069301
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
16.10.2017
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
25.10.2017 16:00

„Доставка на 44 бр. зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Охрана”

Документи за участие

Документ Публикуван
Обява 16.10.2017
Информация 16.10.2017
Документация 16.10.2017

Друга информация

Документ Публикуван