„Извънгаранционно сервизно обслужване на системи за сигурност на обекти на ГД „Охрана” и доставка на компоненти за тях - подсистеми СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и интеграционна платформа”.

Номер в АОП
02022-2017-0010
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
03.10.2017
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
26.10.2017 16:00

„Извънгаранционно сервизно обслужване на системи за сигурност на обекти на ГД „Охрана” и доставка  на компоненти за тях - подсистеми СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и интеграционна платформа”

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 04.10.2017
Обявление 04.10.2017
Документация съдържание 04.10.2017
Документация образци 04.10.2017