Следгаранционно обслужване и ремонт на 84 бр. автомобила на Главна дирекция „Охрана” и териториалните й звена, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на 57 /петдесет и седем/ автомобила, находящи се на територията ГД „Охрана“ – ЦУ и Областна дирекция „Охрана - София”. Обособена позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 27 /двадесет и седем/ автомобила, находящи се на територията на Областна дирекция „Охрана – Велико Търново”

Номер в АОП
02022-2017-0009
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
02.10.2017
Възложител
Главна дирекция "Охрана""
Краен срок за подаване на документи
24.10.2017 16:00

Следгаранционно обслужване и ремонт на 84 бр. автомобила на   Главна дирекция „Охрана”   и териториалните й звена, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Следгаранционно обслужване и ремонт на  57 /петдесет и седем/  автомобила,   находящи се на територията ГД „Охрана“ – ЦУ и  Областна дирекция „Охрана - София”.

     Обособена позиция №2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 27 /двадесет и седем/ автомобила,  находящи се на територията на Областна дирекция „Охрана – Велико Търново”.

Документи за участие

Документ Публикуван
Решение 02.10.2017
Обявление 02.10.2017
Документация съдържание 02.10.2017
Документация образци 02.10.2017