„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

Номер в АОП
9068541
Връзка към поръчката в АОП
Дата на публикуване
21.09.2017
Възложител
Главна дирекция "Охрана"
Краен срок за подаване на документи
09.10.2017 14:00

„Извънгаранционна сервизна поддръжка на комуникационна, компютърна и периферна техника”

Друга информация

Документ Публикуван