Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на ГДО по 3 обособени позиции: Обособена позиция І - Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили, находящи се на територията на Областна дирекция "Охрана - Пловдив";Обособена позиция ІІ - Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили, находящи се на територията на Областна дирекция "Охрана - Варна" и Обособена позиция ІІІ - Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили, находящи се на територията на Областна дирекция "Охрана - Бургас"

Номер в АОП
716217
Връзка към обявлението в АОП
Дата на публикуване
26.02.2016
Възложител
Главна дирекция Охрана

Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на ГДО по 3 обособени позиции: Обособена позиция І - Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили, находящи се на територията на Областна дирекция "Охрана - Пловдив";Обособена позиция ІІ - Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили, находящи се на територията на Областна дирекция "Охрана - Варна" и Обособена позиция ІІІ - Следгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили, находящи се на територията на Областна дирекция "Охрана - Бургас"

Друга информация

Документ Публикуван