Застрахователни услуги за нуждите на ГДО по обособени позиции:Обособена позиция І - Застраховка "Живот";Обособена позиция ІІ - Застраховка "Гражданска отговорност" и Обособена позиция ІІІ - Застраховки "КАСКО" и "Злополука на местата в МПС"

Номер в АОП
716206
Връзка към обявлението в АОП
Дата на публикуване
26.02.2016
Възложител
Главна дирекция Охрана

Застрахователни услуги за нуждите на  ГДО по обособени позиции:Обособена позиция І - Застраховка "Живот";Обособена позиция ІІ - Застраховка "Гражданска отговорност" и Обособена позиция ІІІ - Застраховки "КАСКО" и "Злополука на местата в МПС"

Друга информация

Документ Публикуван