Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и автомобилен бензин А95Н) за нуждите на Главна дирекция "Охрана", чрез карти за безналично плащане

Номер в АОП
716202
Връзка към обявлението в АОП
Дата на публикуване
26.02.2016
Възложител
Главна дирекция Охрана

Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво и автомобилен бензин А95Н) за нуждите на Главна дирекция "Охрана", чрез карти за безналично плащане

Друга информация

Документ Публикуван