Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност за съдебни сгради (за срок от 2 години) по обособени позиции:Обособена позиция І - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район София;Обособена позиция ІІ - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Пловдив;Обособена позиция ІІІ - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Варна;Обособена позиция ІV - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Бургас;Обособена позиция V - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Велико Търново;

Номер в АОП
716197
Връзка към обявлението в АОП
Дата на публикуване
26.02.2016
Възложител
Главна дирекция Охрана

Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност за съдебни сгради (за срок от 2 години) по обособени позиции:Обособена позиция І - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район София;Обособена позиция ІІ - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Пловдив;Обособена позиция ІІІ - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Варна;Обособена позиция ІV - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Бургас;Обособена позиция V - Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност” за съдебни сгради в Апелативен съдебен район Велико Търново;

Друга информация

Документ Публикуван