Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ГДО по обособени позиции Обособена позиция І - Доставка на 8 броя специализирани автомобили (6+1 места) за ППД;Обособена позиция ІІ - Доставка на 5 броя специализирани автомобили (8+1 места) за конвой;

Номер в АОП
716194
Връзка към обявлението в АОП
Дата на публикуване
26.02.2016
Възложител
Главна дирекция Охрана

Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ГДО по обособени позиции Обособена позиция І - Доставка на 8 броя специализирани автомобили (6+1 места) за ППД;Обособена позиция ІІ - Доставка на 5 броя специализирани автомобили (8+1 места) за конвой;

Друга информация

Документ Публикуван