Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите на ГДО

Номер в АОП
716192
Връзка към обявлението в АОП
Дата на публикуване
26.02.2016
Възложител
Главна дирекция Охрана

Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите на ГДО

Друга информация

Документ Публикуван