Вътрешно израстване [13]

10.05.2018

 „Инспектор I-V степен – анализ, секретариат и деловодство в сектор „Комуникационно-информационни системи, анализ и деловодство” на отдел „Логистика” към Главна дирекция „Охрана”

08.05.2018

„Инспектор I-V степен – счетоводител” в Регионална дирекция „Охрана - Бургас” II категория при Главна дирекция „Охрана” - 1 (една) вакантна длъжност.

Страница 2 от 2