Конкурси за незаети длъжности [15]

08.05.2018

„Инспектор I-V степен – счетоводител” в Регионална дирекция „Охрана - Бургас” II категория при Главна дирекция „Охрана” - 1 (една) вакантна длъжност.

Страница 2 от 2