Конкурс за преминаване от изпълнителска в ръководна длъжност за вакантна длъжност в ГД "Охрана"

Дата на публикуване
01.11.2019