Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция "Охрана" за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка, в Регионална дирекция "Охрана - София"

Дата на публикуване
02.05.2019

Документи

Документ Публикуван
заповед за обявяване на конкурс 02.05.2019