Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция "Охрана" за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка, в Областно звено "Охрана - Габрово"

Дата на публикуване
02.05.2019