Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция "Охрана" за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка, в Регионална дирекция "Охрана - Варна", Областно звено "Охрана - Добрич", Областно звено "Охрана - Силистра" и Областно звено "Охрана - Търговище"

Дата на публикуване
02.05.2019