Конкурс за преминаване от изпълнителска в ръководна длъжност за вакантна длъжност в ГД "Охрана"

Дата на публикуване
15.04.2019