Конкурс за преминаване от младши изпълнителска в изпълнителска длъжност за вакантна длъжност в ГД "Охрана"

Дата на публикуване
05.04.2019