Конкурс за провеждане на конкурентен подбор за преназначаване на длъжност "Директор на Регионална дирекция "Охрана - В. Търново"

Дата на публикуване
07.12.2018