Конкурс за преминаване от изпълнителска в ръководна длъжност, за която се изисква първоначално професионално обучение, в Главна дирекция "Охрана" - Централно управление

Дата на публикуване
07.12.2018