Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция "Охрана" за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка, в Областно звено "Охрана - Пазарджик"

Дата на публикуване
31.10.2018