Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция "Охрана" за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка, в Областно звено "Охрана - Варна", Областно звено "Охрана - Разград" и Областно звено "Охрана - Шумен"

Дата на публикуване
12.06.2018