Конкурс за преминаване от младши изпълнителска в изпълнителска длъжност в Главна дирекция „Охрана”

Дата на публикуване
10.05.2018

 „Инспектор I-V степен – анализ, секретариат и деловодство в сектор „Комуникационно-информационни системи, анализ и деловодство” на отдел „Логистика” към Главна дирекция „Охрана”

Документи

Документ Публикуван
Заповед № ЧР-06-16/10.05.18 г. 10.05.2018
Съобщение 17.05.2018
Протокол - допуснати кандидати 23.05.2018