Конкурс за преминаване от младши изпълнителска в изпълнителска длъжност в Главна дирекция „Охрана”

Дата на публикуване
08.05.2018

„Инспектор I-V степен – счетоводител” в Регионална дирекция „Охрана - Бургас” II категория при Главна дирекция „Охрана” - 1 (една) вакантна длъжност.

Документи

Документ Публикуван
Заповед № ЧР-06-15/04.05.18 г. 08.05.2018
Съобщение 18.05.2018
Протокол - допуснати кандидати 22.05.2018