Конкурс за назначаване на държавна служба в ГД "Охрана" за вакантна ръководна длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка,както следва: - Началник на Областно звено "Охрана-Разград" - 1 вакантна длъжност.

Дата на публикуване
06.04.2017