Конкурс за преминаване от изпълнителска в ръководна длъжност в ГД "Охрана", както следва: - Началник на сектор "Принудително довеждане, призоваване и конвоиране" в Областна дирекция "Охрана-Варна"

Дата на публикуване
03.04.2017