Конкурс за преминаване от изпълнителска в ръководна длъжност в ГД "Охрана", както следва: - Началник на Областно звено "Охрана-Монтана" - 1 вакантна длъжност; - Началник на Областно звено "Охрана-Пазарджик" - 1 вакантна длъжност.

Дата на публикуване
03.04.2017